Privatlivets fred

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger ved indsamling, behandling og brug heraf i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Schick Medical GmbH lægger derfor særlig vægt på at beskytte dine personlige oplysninger og overholder strengt bestemmelserne i loven om databeskyttelse.

Personlige oplysninger på vores websted og i vores spørgeskemaer indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt og uundgåeligt for at kunne behandle forespørgsler og ordrer fra vores kunder.

Vi hverken sælger eller videregiver sådanne oplysninger ulovligt til tredjeparter til noget som helst andet formål. Følgende erklæring indeholder et sammendrag af, hvordan vi giver denne beskyttelse, og hvilke typer af oplysninger, der indsamles til hvilke formål.

1. Indsamling og behandling af data

Databehandling på dette websted

Enhver adgang til vores hjemmeside og enhver åbning af en fil, som er gemt på hjemmesiden, registreres af interne system- og statistiske formål. Følgende oplysninger registreres:

  1. Navn på den åbnede fil
  2. Dato og tidspunkt for åbning
  3. Den overførte datamængde
  4. Bekræftelse af udført åbning
  5. Webbrowser, herunder domæne
  6. IP-adresse på den anvendte computer
  7. Browsertype og version
  8. Det anvendte operativsystem
  9. Det henvisende URL (det tidligere besøgte websted)

Schick Medical GmbH kan ikke knytte disse data til individuelle personer. Disse data konsolideres ikke med andre datakilder. Endvidere slettes dataene efter en statistisk vurdering.

Vi indsamler kun yderligere personlige oplysninger, hvis du selv afgiver disse oplysninger frivilligt, f.eks. i forbindelse med en forespørgsel, registrering eller ordre.

Alle data, som indsamles via dette websted, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Federal Data Protection Act og the Information and Telecommunication Act.

Cookies

Flere af siderne på dette websted benytter såkaldte cookies. De har til formål at gøre webstedet mere sikkert, effektivt og brugervenligt. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computers harddisk. De fleste af de cookies, vi anvender, er det, der kaldes “session cookies”. De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Cookies indeholder ikke virus og kan ikke skade din computer.

Nyhedsbrevv

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, som annonceres på vores websted, skal du oplyse en gyldig e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at verificere, at du er ejer af den pågældende e-mailadresse, eller at ejeren accepterer at modtage nyhedsbrevet. Vi indsamler ingen andre data. Du kan til enhver tid tilbagekalde den tilladelse, du har givet os til at gemme de forskellige data og din e-mailadresse samt bruge disse til at sende dig nyhedsbrevet.

2. Anvendelse og videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger afgivet af dig vil kun blive anvendt til at besvare dine forespørgsler og effektuere de aftaler, der er indgået med dig, samt til teknisk administration. Vi videregiver eller overfører kun dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at effektuere aftalen, herunder navnlig for at kunne overføre ordreinformationer til leverandører, for at kunne udstede fakturaer og/eller i overensstemmelse med din forudgående accept. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af dine personlige oplysninger til tredjeparter med virkning fra det pågældende tidspunkt. Dine personlige oplysninger slettes, så snart du tilbagekalder dit samtykke til en sådan lagring, når de pågældende data ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev gemt, eller en sådan lagring ikke er tilladt af andre retlige grunde.

3. Ret til information

Du har til enhver tid ret til på anmodning at få oplyst, hvilke personlige oplysninger om dig, der er gemt, samt oplysningernes oprindelse og modtager af disse samt formålet med denne lagring. Ønsker du at anmode om informationer af denne art, er du velkommen til at sende en e-mail til os på: info@sqoom.de.

4. Andre informationer

Vi søger til stadighed at udnytte alle tekniske og organisationsmæssige muligheder for at beskytte dine personlige oplysninger mod tredjeparters uautoriserede adgang hertil. Kommunikation pr. e-mail indebærer dog en latent risiko, og vi anbefaler dig derfor at fremsende fortrolige informationer pr. almindelig post. Din tillid er vigtig for os. Derfor står vi gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger. Har du spørgsmål, der ikke besvares i vores erklæring om privatlivets fred, eller ønsker du yderligere informationer om et bestemt punkt, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@sqoom.dk. I forbindelse med udviklingen af internettet og vores websted kan det være nødvendigt at tilpasse eller ændre vores erklæring om privatlivets fred. Vi anbefaler derfor, at du læser erklæringen omhyggeligt ved hver transaktion.