Integritet

Skyddet av personuppgifter i samband med insamling, bearbetning och använding av data i samband med ditt besök på vår hemsida är viktig för oss. Schick Medical Gmbh lägger därför stor vikt vid att skydda din personliga integritet och följer strikt bestämmelserna i upphovsrättslagen.

Personuppgifter på vår hemsida och i våra frågeformulär används endast för att bearbeta förfrågningar och beställningar från våra kunder.

Vi säljer inte vidare insamlade personuppgifter eller lämnar ut sådan information illegalt till tredje part. Följande förklaring ger en sammanfattning av hur vi erbjuder detta skydd och vilken typ av data som samlas in för vilket ändamål.

1. Datainsamling och bearbetning

Bearbetning data på denna webbplats

Varje besök på vår hemsida och vid varje fil som lagras på hemsidan redovisas för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande uppgifter registreras:

  1. Namn på den lagrade filen
  2. Datum och tid för begäran
  3. Överförd datamängd
  4. Bekräftelse av besöket
  5. Webbläsaren, frågande domän
  6. IP-adressen från den frågande datorn
  7. Typ av webbläsare och version
  8. Operativsystem som används
  9. Referrer URL (den tidigare besökta webbplatsen)

Schick Medical Gmbh kan inte tilldela sådan information till enskilda personer. Dessa uppgifter är inte konsolidierade med andra datakällor. Dessutom är det data som raderas efter en statistisk utvärdering.

Vi samlar endast ytterligare personlig information om sådan information tillhandahålls av dig på frivillig basis, t ex i samband med en förfrågan eller beställning.

All uppgifter som samlas via webbplatsen behandlas i enlighet med bestämmelserna i den Federala Dataskyddslagen samt Informations och Telelagen.

Cookies

Flera av sidorna på denna webbplats använder så kallade cookies. De används för att göra hemsidan säkrare, effektivare och mer användarvänlig. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dators hårddisk. De flesta av de cookies vi använder är vad som kallas ”sessionscookies”. De kommer att tas bort automatiskt vid slutet av ditt besök. Cookies innehåller inte virus och kan inte skada din dator.

Nyhetsbrev

Om du vill få nyhetsbrevet som annonseras på vår hemsida, så vi behöver från dig en giltig e-postadress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen, eller att ägaren går med på att få nyhetsbrevet. Vi samlar inga andra uppgifter. Du kan när som helst återkalla det tillstånd som du gav att lagra data och din e-postadress, och dess användning för att skicka dig nyhetsbrevet.

2. Användning och utlämnande av personuppgifter

Samtliga personuppgifter tillhandahållna av dig används endast för att besvara dina frågor enligt avtalat samt för tekniskt handhavande. Vi lämnar bara ut eller överför dina personuppgifter till tredje part om ett sådant utlämnande krävs för avtalshantering och särskilt för överföring av orderinformation till leverantör samt för fakturering och/eller vid samtycke enligt tidigare överenskommelse. Du kan återkalla ditt samtycke till utlämnande av dina personuppgifter till tredja part när som helst men med omeddelbar verkan. Dina personuppgifter raderas så fort du återkallar ditt samtycke till lagring. Sådana uppgifter är inte längre nödvändiga för de ändämål som de ursprungligt lagrats för eller om sådan lagring blir olaglig pga andra juridiska skäl.

3. Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter som lagrats om dig likväl ursprung och mottagare samt syftet med lagringen. För sådan begäran, kontakta oss genom att skicka att mail till: info@sqoom.de.

4. Övrig information

Vi strävar ständigt efter att utnyttja alla tekniska och organisatoriska möjligheter för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tredjepartstillträde. All e-post kommunikation innebär dock latenta risker och vi rekommenderar därför att skicka all konfidentiell information via post. Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför vill vi vara tillgängliga för alla dina frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor som ej besvaras i ovanstående integritets policy eller behöver ytterligare information i en viss fråga är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till: info@sqoom.de. Under utvecklingen av internet och vår hemsida kan vi vara skyldiga att anpassa eller ändra vår sekretesspolicy. Vi rekommenderar dig därför att noggrannt läsa igenom villkoren vid varje avtal.