SQOOM M1.

Givare med titanlegering

Applicera en generös mängd av aktiv gel.

På/Av knapp

Ett tryck på knappen för att aktivera och/eller avaktivera SQOOM.

Program knapp STEG

Genom att trycka på knappen för val kan du aktivera ett av de 6 programmen.

Urval LÄGE

Välj ifall du önskar en en behandlig med ultraljud, ion eller synkronläge här.
Gröd lysdiod: ion läge

Röd LED: Ultraljuds läge

Batterikontrollampa

Ladda din SQOOM tills kontrollampan lyser grönt.

Kontroll lampa

Indikationslampan på baksidan av SQOOM blinkar regelbundet för att indikera att den är i drft (endast vid hudkontakt).

Kontaktyta höger och vänster

Vidrör alltid båda kontaktsidorna när du använder din SQOOM.

Intensitet LÅG/HÖG

Aktivera låg eller hög intensitet genom att trycka på knappen. LED dispalyen visar dig den valda intensiteten.

Laddningsstation

Ställ alltid tillbaka apparaten i laddningsstationen efter varje användning. På så vis har du den alltid redo för bruk när som helst.


SQOOM M2

SQOOM clinical

SQOOM M1