SQOOM M2.

51a0383b0b

Givare med titanlegering

Applicera en generös mängd av aktiv gel.

På/Av knapp

Ett tryck på knappen för att aktivera och/eller avaktivera SQOOM.

Program knapp STEG

Genom att trycka på knappen för val kan du aktivera ett av de 7 programmen.

Kontroll lampa

Indikationslampan på baksidan av SQOOM blinkar regelbundet för att indikera att den är i drft (endast vid hudkontakt).

Välja program

Varje lysdiod indikerar valbart program.

Kontaktyta höger och vänster

Vidrör alltid båda kontaktsidorna när du använder din SQOOM.

Laddningsstation

Ställ alltid tilbaka din SQOOM i laddningsstationen efter varje användning. På så vis har du den alltid redo för bruk när som helst.

Batterikontrollampa

Ladda din SQOOM tills kontrollampan lyser grönt.


SQOOM M2

SQOOM clinical

SQOOM M1